IWC STR SOLAR โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 3 แสง

ชื่อ
:
IWC STR SOLAR โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 3 แสง
Power
:
200W, 300W, 400W
ขนาดบรรจุ
:
IP67 | WH WW CW
ราคาเริ่มต้น/ชิ้น
:
บาท
หมวดหมู่
:
Street Light / โคมไฟถนน

IWC Street Light Solar Cell โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 3 แสง
Charging Time 8-12 Hrs. | Working Time 10-12 Hrs. | มีระบบ sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว | ชาร์ทพลังงานแสงอาทิตย์

> 200W : ราคา 820.-/ชิ้น

> 300W : ราคา 980.-/ชิ้น

> 400W : ราคา 1,150.-/ชิ้น