IWC SPOTLIGHT SMD สปอร์ตไลท์ รุ่น SMD (รุ่นบาง)

สปอร์ตไลท์ รุ่น SMD รุ่นบาง (มีแสง WH WW)

ชื่อ
:
IWC SPOTLIGHT SMD สปอร์ตไลท์ รุ่น SMD (รุ่นบาง)
Power
:
20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W
ขนาดบรรจุ
:
ราคาเริ่มต้น/ชิ้น
:
บาท
หมวดหมู่
:
SpotLight, Flood Light / สปอร์ตไลท์, ฟลัดไลท์

> 10W 1800LM : (ราคา 140.-/ชิ้น)

> 30W 2700LM : (ราคา 250.-/ชิ้น)

> 50W 4500LM : (ราคา 350.-/ชิ้น)

> 100W 9000LM : (ราคา 670.-/ชิ้น)

> 150W 13500LM : (ราคา 1,070.-/ชิ้น)

> 200W 18000LM : (ราคา 1,470.-/ชิ้น)

> 300W 18000LM : (ราคา 2,020.-/ชิ้น)