IWC TORNADO MOSQUITO LIGHT หลอดเกลียว ไล่ยุง

ชื่อ
:
IWC TORNADO MOSQUITO LIGHT หลอดเกลียว ไล่ยุง
Power
:
30W
ขนาดบรรจุ
:
100หลอด/ลัง
ราคาเริ่มต้น/ชิ้น
:
165 บาท
หมวดหมู่
:
Tornado Light / หลอดเกลียว, Mosquito Lamp, Bulb / หลอดไฟไล่ยุง, โคมไฟจับยุง

IWC TORNADO MOSQUITO LIGHT หลอดเกลียว ไล่ยุง
AC220-240V | Beam Angle 220 | IP20 | 1800K | 8000Hours

> 30W Anti-mosquito : ราคา 165.-/หลอด
Dimension : 5.5x18 cm.